Kvalitets kaffe servert av robot 24/7

Konsept

Med Robocafe slipper du kø

Robocafe er et nytt konsept som pr i dag ikke eksisterer i Europa, med en helautomatisert servering av kvalitetsdrikker med robotarm 24/7. Bestilling kan skje på app eller fysisk ved stasjonen. Roboten er tiltenkt trafikknutepunkter som flyplasser, jernbanestasjoner, busstasjoner og ladestasjoner for elbil, der forutsigbarhet på tid er ekstra viktig. Dette er et nytt, spennende og kult konsept som er lett å selge på sosiale medier samtidig som lave lønnskostnader gjør servering mulig også på mindre steder eller ukurante tidspunkter.

Bestill kaffe før du ankommer stasjonen

For de som benytter app kan «skreddersy» sin egen kaffe og vil få oppgitt tilnærmet nøyaktig ventetid (før du trykker kjøp) slik at kunden slipper å stå i kø. Tilberedning skjer med maskinell nøyaktighet, noe som igjen betyr like høy kvalitet og smak uavhengig av hvilken stasjon i kjeden du benytter. Når drikken er klar mottar kunden kode som skannes inn på sentralen for å få kaffen utlevert. Konseptet gjør det mulig å tilby kvalitetsdrikker raskere, mer forutsigbart og til en lavere produksjonskostnad enn eksisterende tilbydere kan i dag.

Team

Gjermund Hagesæter

Gjermund Hagesæter

Styrets leder

Jurist og bedriftsøkonom med solid erfaring fra strategisk ledelse i stat, kommune og privat sektor. Er i dag partner i Panor Public Affairs, medlem representantskapet Norges Bank og Head of Communication i Kryptovault AS.

Frank Mjøs

Frank Mjøs

Fungerende daglig leder og nestleder i styret

Gründer og forretningsmann. Har jobbet spesielt mye innen telekommunikasjon og har god erfaring med utvikling av nye selskaper.

Var blant annet med på å bygge opp Sense Communikation fra starten av.

Jan Richter Lorentzen

Jan Richter Lorentzen

Styremedlem

Kaffegrunder og holder av 1. plass av NM i Kaffesmaking 2015. Daglig leder Kaffemisjonen AS, i tillegg til styreleder og forretningsfører for Landmark Bergen AS

Ronny Khan

Ronny Khan

Styremedlem

Jobber med sikre betalingsløsninger for DNB og har også kompetanse på utvikling av app-er.

På grunn av overgang til ny stilling, med strengere regler for biverv, har Ronny Khan varslet om at han må trekke seg fra styret men vil likevel kunne bistå med rådgivning til Robo Cafe.

Geir Bjorøy

Geir Bjorøy

Styremedlem

Ingeniør med tilleggsutdannelse innen økonomi. Har startet flere selskap og har med sin bakgrunn fra oljeindustrien god kompetanse innen prosess og prosesstyring.

Kristian Hagesæter

Kristian Hagesæter

Styremedlem

God kompetanse innenfor teknisk support. Har også erfaring fra salg der det kan vises til svært gode resultater.

Ansvarlig for at det blir lagt til rette for god kundeservice fra starten av

Partnere

Kontakt